قابل توجه متقاضیان محترم اینترنت پرسرعت آسیاتک در استان خراسان جنوبی

شرکت انتقال داده های آسیاتک، آماده ارائه خدمات اینترنت پرسرعت+ADSL2 در مراکز انقلاب ، شهید رجایی و شاهد شهر بیرجند می باشد.