سلام مجدد. تاریخ برگزاری لاتاری رو کسی میدونه؟ و اینکه تاریخ ثبت نامش گذشته، درسته؟