سلام. اموزش کامل این برنامرو میخوام rollback مرسیییییییییییییییییییییی یی