سلام خسته نباشید .
یه سوال داشتم به من گفتند که هر گاه بعد از حرفㅇ حرف ㄹ بیاد حرف ㄹ را ㄴ می خوانیم .
میشه بهم بگید این درسته یا نه و اگه درسته میشه یه مثل برام بزنید