سلام به دوستان گرامی کسی ارشد یکی از گرایشهای رشته نقشه برداری هست ؟؟؟


یه سری مشورت میخواستم؟؟؟