◼️ هرگز به کودکانِ کار و کودکانِ زباله گرد‌ و کودکانی که گدایی می‌کنند « پــول» ندین.

◼️این طفلک‌ها بسیار ضعیف و ناتوان هستند و قدرتِ دفاع از حقشون رو‌ ندارند .

◼️◼️همهٔ دسترنجِ این کودکانِ مظلوم رو ازشون می‌گیرند و این طفلکهای مظلوم هم قدرتِ ندارند تا از خودشون و حقشون و دسترنجشون دفاع کنند .

◼️اگر خواستین بهشون کمک کنین ، براشون یک غذای سالم بخرید مثل شیر ساده و کیکِ ساده.

◼️اگر امکانش هست کنارشون بمونید تا غذا رو بخورند چون بعید نیست همین غذا رو هم ازشون بگیرند ! .

◼️این رو فراموش نکنید که این کودکانِ مظلوم همیشه از نزدیک یا دور ، تحتِ نظرِ کسانی که اونها رو به کار واداشته اند هستند .


◼️وقتی داره غذا می‌خوره سوال پیچش نکنین . بذارید غذاش رو با خیال راحت بخوره .

◼️اکثرِ این طفلک‌های مظلوم رو با روشهای مختلف و حتی گاهی با زور و تهدید و کتک ، آموزش داده‌اند تا به کسی اطلاعات ندند در مورد خودشون و کسانی که به کار وادارشون کرده‌اند .

.
عین ما می مونن حاجی گیرینوف...........................

ما هم بسیار ضعیفو ناتوان هستیم و دولت خدمت گذار هر چی کار می کنیم با تورم و گرون کردن دلار * دست شویی کردن در ریال ازمون می گیره
ما هم همیشه تحت نظر حکومتیم و وقتی هم می خاییم دو زار پول و درامدی که داشتیم رو کوفت کنیم هزار تا سوال پیچمون می کنن که از رو از کجا اوردی ؟ر
مالیاتشو دادی ؟ اگر ندادی بیا بده..................