موافقم.
کلاهبردارن.
جاییم نیست که ببینیم تعرفه استاندارد چیه ؟ با متخلف برخورد شه........