سلام.بعد از 7 سال تاپیکو بالا میارم

کسی هست این گوشی را داشته باشه و بخواهد بفروشه؟؟