سلام .. کتاب در مورد جبر خطی و آنالیز برداری که مخصوص این موضوع باشه برای دانلود لطفا لینک بدین ...
(ترجیحا انگلیسی) .. ممنون...