متاسفانه میبینم که در چند سال اخیر در تولید سریالهای خانگی، شاهد یک سکانس علمی تخیلی از یک زندگی نرمال برای ایرانیان شده ام، بارها و بارها چشمم افتاده در این سریالها به نمایش پارتیها و مهمانی های آنچنانی پرداخته شده که انگار بیشتر به کلاب میخوره.

دقیقا کلاب و دیسکو یا باری که اصلا در ایران نیست ولی در تعجبم از این‌ نمایش علمی تخیلی سبک زندگی در ایران


بله چیزی که در خارج از ایران کاملا یک موضوع عادی و همیشگی هست و مردم به چنین اماکنی رجوع می کنند باسه ما شده علمی تخیلی

یعنی ببینید تولید علمی تخیلی تو فضای کنونی ایران چی شده. تو خارج از ایران تولید علمی تخیلی یک چیز دیگست داخل ایران کلا یک فضای دیگست.