شما نوشتین ویندوز xp یا 2000
یعنی تو ویندوز 10 نمیشه اینکار رو کرد؟

- - - Updated - - -

شما نوشتین ویندوز xp یا 2000
یعنی تو ویندوز 10 نمیشه اینکار رو کرد؟