ويروسي كه خود را يك برنامه كپي ‪ DVD‬معرفي مي‌كند در حال پاك كردن تمام فايل‌هاي ‪ mp۳‬بر روي ميليونها كامپيوتر در سراسر جهان است.

به گزارش "‪ ،"Navhind Times‬ويروس ‪ Nopir-B‬از طريق سايت‌هاي زيرزميني كه به تبادل فايل‌هاي موسيقي اختصاص دارند پخش شده است.

اين ويروس تمام فايل‌هاي ‪ mp۳‬بر روي كامپيوتر قرباني را پاك مي‌كند و همچنين فايل‌هايي كه به پسوند "دات كام "ختم مي‌شوند را نيز از بين مي‌برد.

كاربران اينترنت بايد هشيار باشند و از پايگاه‌هايي كه نمي‌شناسند برنامه دريافت نكنند.

"مايكل ديكوف" متخصص امنيت از موسسه امنيت ‪ IT‬آلمان (‪ (BSI‬مستقر در بن، با بيان اين مطلب افزود: "جدي گرفتن و عمل كردن به همين هشدار مي‌تواند در حفاظت از ويروس‌هايي كه از طريق اينترنت گسترش مي‌يابند بسيار موثر باشد."
ديكوف افزود: "‪ Nopir-B‬به گونه‌اي طراحي شده است كه شبيه يك برنامه شكستن قفل و كپي ‪ DVD‬است. تمام عمليات حذف فايل‌هاي ‪ mp۳‬زماني رخ مي‌دهد كه كاربر اين برنامه را اجرا مي‌نمايد.