مشکل خانمان سوز عدم انتقال صدا از طریق میکروفن در نرم افزار ادوب کانکت گوشی xioami note 8

مشکل خانمان سوز عدم انتقال صدا از طریق میکروفن در نرم افزار ادوب کانکت گوشی xioami note 8

Printable View