سلام

کلیه بحث های مربوط به مشکلات سخت افزاری همه قطعات فقط در انجمن [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] صورت می گیرد. به هیچ وجه مشکلات قطعات خود را در انجمن مطالب عمومی سخت افزار مطرح نکنید.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
محلی برای مطرح کردن مشکلات سخت افزاری سیستم و راه های شناسایی و برطرف کردن آن ها
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
لطفا برای زودتر به نتیجه رسیدن تاپیک خود و همچنین حفظ نظم انجمن در محل صحیح تاپیک های مربوط به خرید قطعات را ارسال کنید.

با تشکر،
Stream
به نمایندگی از تیم مدیریت انجمن سخت افزار