Salam Man Ye Gooshiye W700 Ba Memory 1 Gig Daram Mikham Bedoonam
Narm Afzare Daroohaye Generike Iran Vase Nasb Roo Gooshi Voojood Dare
Age Are Chetor Mitoonam Giresh Biaram