سلام. لینک دانلود نرم افزار کار نمی کنه. از ---------- هم دانلودش که کردم زبان فارسی نداره توی ستینگزش... میشه لینک جدیدی ارائه بدین؟ ممنون.