اقا گیم من(Css) یهو گیر میکنه داخل سرور ها
(همیشه قبل شروع راند جدید و بعضی موقع ها وسط بازی)
مشکل از چیه ؟
(ویندوز رو عوض کردم ، نت اوکی ، سیستم اوکیه ، بازی رو دوباره هم نصب کردم, از یجا دیگم دانلود کردم)