با سلام

تعریف دقیق و درست تفتیش عقاید چیه ؟؟؟ در مصاحبه ها سوال میکنن نماز می خونی و روزه میگیری و امثالهم تفتیش عقاید حساب میشه ؟