دوستان اگر کسی حاضر هست سیم کارت مبین نتش رو تغییر مالکیت بده و بفروشه یا جایی بلده برای خرید سیم کارت مبین نت به من اطلاع بده لطفا ‌