ابزار Entity Framework power tools در زمان طراحی برنامه و کار کردن با روش code-first در Entity Framework مورد استفاده قرار می گیرد. همان‌طور که می‌دانید در روش code-first یک visual designer در اختیار شما قرار نمی‌گیرد. بنابراین می‌توانیم با power tools یک designer را تعریف کنیم. به سادگی می توانید در ابتدا Entity Framework power tools را نصب کرده و پس از نصب کردن آن بر روی یک فایل که از کلاس DbContext ارث بری کرده و سپس از گزینه های مختلف به منظور ایجاد کردن visual designer مورد نظر خودتان استفاده کنید. برخی از گزینه‌های موجود را در قسمت زیر بررسی خواهیم کرد.
  • گزینه View Entity Data Model (Read-only): این گزینه باعث می‌شود که یک read-only view از model برنامه در Entity Model Designer در اختیار شما قرار بگیرد.
  • گزینه View Entity Data Model XML: این موضوع باعث می‌شود که فایل EDMX XML مربوط به model برنامه در اختیار شما قرار بگیرد.
  • گزینه View Entity Data Model DDL SQL: این موضوع باعث می‌شود که DDL SQL های مربوط به SSDL ایجاد شده توسط EDM Model در اختیار شما قرار بگیرد.
  • گزینه Generate Views: این موضوع باعث می‌شود که view های از قبل compile شده و یا اصطلاحاً pre-compiled توسط EF runtime تولید بشوند تا در زمان اجرا شدن برنامه performance افزایش بیابد. ضمناً این view ها در قالب فایل هایی به پروژه اضافه می شوند.


منبع:وبسایت پرووید