سلام به باطری سیلد اسید دارم که تازه ۱ ساله استفاده میکنمش ولی بک بار کاملا خالی کردمش و همین باعث شد دیگه کار نکنه و آمپر نداره اینترنت مقالات زیادی هست اما همه مربوط به افت ولتاژه نه امپر