باسلام
من میخواستم با استفاده از یک برنامه یا ... سایت فروشگاه شرکت فردآور رو لحظه به لحظه چک کنه و وقتی کیت جدید به سایت اضافه شد به من هشدار بده
موضوع خیلی مهم هست واسم لطفا کمک کنید خیلی ممنون