نرم افزار Pixbim برای رنگی کردن عکسهای سیاه و سفید با کرک را میخواستم