سلام
یک کد فرترن برای حل یک مسئله در لینوکس نوشتم و باید زمان اجرای مسئله را محاسبه کنم. و زمان اجرا را برای تردهای مختلف محاسبه کنم و منطق حل به این صورت است که با افزایش تعداد تردها زمان اجرا کاهش پیدا کنه اما زمان اجرا برای 8 ترد از 4 ترد بیشتر شد و این منطقی نیست. دلیلی این مشکل چیه؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.