مشکل خط افتادن روی صفحه در پرینتر جوهرافشانگاهی اوقات روی صفحاتی که با پرینتر جوهرافشان چاپ می کنید خطوط سیاه یا رنگی اضافه می شود. این مشکل ممکن است چند دلیل داشته باشد:تنظیم نبودن هد ها: اگر هدهای پرینتر از جا در رفته باشند یا سر جایشان نباشند، ممکن است روی صفحه خط بیفتد. در این صورت با استفاده از ابزار alignment tool در کنترل پنل خود پرینتر میتوانید مشکل را حل کنید.کثیف شدن پرینتر: اگر روی لبه های کاغذ لکه جوهر می افتد، ممکن است روی رولرها و بقیه قطعات پرینتر جوهر ریخته باشد و لازم است تمیز شوند. نحوه تمیز کردن هر پرینتر در دفترچه راهنمای آن توضیح داده شده. اگر نتوانستید دستورالعمل تمیز کردن پرینتر را پیدا کنید، می توانید قطعاتی که کثیف شده اند را با یک پارچه خشک بدون پرز تمیز کنید.