با سلام

من می خواهم از یک سری عدد در کارم استفاده کنم. مثلاً 1و 2 و 3 و 4و.... یا 10 و 20 و 30 و .... یا 11و 22و 33و .... یا 111 و 222و 333و ....

به این اعداد چه می گویند؟
catchy numbers
absorbing numbers
engrossing numbers
attractive numbers
Smartnumbers
interesting numbers
beautiful numbers
راستش نمی دونم این سوال رو باید در انجمن ریاضی بپرسم یا زبان انگلیسی؟