سلام به همگی
من سراسری مجاز نشدم
آزاد مجاز شدم انتخاب رشته کردم ولی مردود شدم و قبول نشدم
الان راهی هست که امسال من ارشد بخونم؟
از این بدون کنکورا ...

ممنون