با سلام

سایت پارس ترجمه یکی از قدیمیترین وب سایت های فعال در حوزه خدمات ترجمه و فروش مقالات ترجمه شده به فروش می رسد.

این وب سایت جزو 3 سایت قدیمی فعال در این حوزه می باشد.

از نظر سئو سایت بسیار قوی کار شده بصورتی که با اینکه این حوزه بسیار رقابتی است و هروز رقبایی با انرژی و منابع زیاد وارد این کار می شوند ، اما باوجود اینکه 2.5 سال هست هیچ فعالتی بروی سایت انجام نشده و هیچ پستی قرار داده نشده اما در بسیاری از کلمات کلیدی در صفحه اول گوگل قرار دارد مانند ترجمه کتاب.

همچنین لیست مشتریان و جامعه مترجمین فعال در سایت نیز به شما ارائه می شوند .

بطور کامل اسب زین شده است.

برای اطلاعات بیشتر پیام خصوصی ارسال کنید.

باتشکر