نرخ مالیات بر عایدی املاک در سال اول به ۵۰ درصد افزایش یافت

براساس مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت درباره لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در جلسات هیئت دولت در حال بررسی و تصویب نهایی قرار دارد، نرخ مالیات بر عایدی املاک در سال اول و کمتر از آن، به ۵۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جزئیات پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که بهمن ماه 98 از سوی وزارت اقتصاد به هیئت دولت ارسال شد و پس از بررسی و تصویب در کمیسیون اقتصاد دولت، اکنون در حال رسیدگی و تصویب نهایی در جلسات هیئت دولت قرار دارد نشان می‌دهد که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بر اساس مدت تملک و تعریف این مالیات، تغییرات فراوان و مهمی داشته است.براساس پیش نویس وزارت اقتصاد، عایدی عبارت بود از مابه التفاوت (مازاد) ارزش روز زمان واگذاری املاک و حق واگذاری محل نسبت به ارزش زمان تملک یا قیمت تمام شده آن.اما کمیسیون اقتصاد دولت این تعریف را تغییر داد و موضوع تورم را به آن اضافه کرد. براساس مصوبه این کمیسیون، عایدی عبارتست از عایدی به معنای مابه التفاوت (مازاد) ارزش روز زمان واگذاری املاک و حق واگذاری محل نسبت به ارزش زمان تملک یا قیمت تمام شده آن پس از کسر ارزش ناشی از افزایش تورم معادل نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.*تغییرات چشمگیر نرخ مالیات بر عایدی املاکبه گزارش فارس، براساس جزئیات مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت درباره لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در حال بررسی در هیات دولت است، نرخ های مالیات بر عایدی بر اساس مدت تملک به شرح زیر است: - یک سال و کمتر از آن ۵۰ درصد- به ازای سپری شدن هر سال تا ۴ سال معادل ۱۰ واحد درصد نرخ مذکور کم می‌شود- ۵ سال و بیشتر ۱۰ درصداین در حالی است که در پیش نویس ارائه شده توسط وزارت اقتصاد، نرخ های مالیات بر عایدی بر اساس مدت تملک به شرح زیر بود:یک سال و کمتر ۲۵ درصدبیش از یک سال تا شش سال به ازاء هر سال معادل ۲.۵ واحد درصد نرخ مذکور کاهش می یابدهفت سال و بیشتر ۱۰ درصد.*موارد مستثنی شده از پرداخت مالیات بر عایدی املاکبراساس این گزارش، مطابق مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت، هر نوع نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل واقع در ایران در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق به استثنای موارد ذیل مشمول مالیات بر عایدی املاک و حق واگذاری محل می‌باشد:الف) نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل مشمول ماده ۷۷ این قانونب) اولین نقل و انتقال قطعی یک واحد مسکونی توسط هر شخص حقیقی و یا فرزندان کمتر از ۱۸ سال تحت تکفل وی طی هر سه سال. در اجرای این بند واگذاری سهم مشاعی یک انتقال محسوب میشود.ج) نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل به واسطه ارث یا وصیت در زمان انتقال به نام وراث یا موصی لهد) نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل به صورت بلاعوضه) نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل مشمول مواد ۶۸ و ۷۰ این قانون تبصره: در مورد نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون تملک شده باشد ارزش زمان تملک یا قیمت تمام شده آن بر مبنای ارزش روز زمان لازم الاجرا شدن این قانون مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی خواهد رسید.این در حالی است که در پیش نویس ارائه شده توسط وزارت اقتصاد، نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل که قبل از تصویب این قانون تملک شده باشد هم از پرداخت مالیات بر عایدی املاک معاف شده بود.انتهای پیام/