سلام لطفا کمک کنید گیر کردن مودم جیبی در قسمت welcome مودم همراه اولمودم همراه اول mc-i110