فروش یک سیستم مناسب برای امور اداری و دفتری:

قیمت ۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان

CPU: Intel Pentium E5300 2.6GHz
RAM: 4GB DDR2
Motherboard: Asus P5QL SE
GPU: NVIDIA GeForce 210 1GB
Storage: SSD 128GB SanDisk
Optical Drives: نصب DVD RW/ROM در صورت تمایل
Network: نصب دانگل WiFi در صورت تمایل