سلام/باافزونهuser registration در وردپرس یک بخش برای ورود و ثبت نام کاربر درست کردم ولی صفحات wp-signup.php و wp-login.php همچنان همان فرم ابتدایی و قبلی رو دارند و به علاوه این دو صفحه صفحات جدید دیگری با لینک های دیگر ساخته شده اند (http:/wp/registration/) , (http:/wp/ورود/) . برای اینکه با user registeration فقط یک صفحه برای ثبت نام ویک صفحه برای ورود داشت باید چه کارکرد؟