سلام
من مشکلی که دارم یک انجمن است که فایل آن را در هاست دانلود قرار دادم چگونه مبتوانم در آن محدود دانلود قرار دهم تا کار بران تعداد محدو را دانلود کند