سلام
رفقا میشه من و راهنمایی کنین که کدوم ورژن ادوب پرمیر بهتره ؟که البته خیلی ه+م نمی خوام که ورژن اش تخصصی باشه .ممنونم