سلام من پاورم 650 گرین مادربرد h370 pro gaming میخوام Silver Arrow SB-E Extreme

براش ببندم میخواستم بدون مناسب هست کیس هم t500 gaming اصلا جفت فنها جا میشه ؟ خیلی ممنون