سلام

قطعه کدی با استفاده از html و jquery میخوام که ورودی عددی رو از کاربر در یک فیلد input بگیره و طبق فرمول ریاضی که براش تعریف شده (مثلا ضربدر عدد خاصی) نتیجه رو در یک فیلد input یا output دیگه نمایش بده.