سلام.
من دستورات jquery رو با وجود اینکه طبق عکس زیر به phpstorm معرفی کردم، اما از همه‌ی سطرهای دستورات jquery ارور میگیره و زیرشون خط کشیده.
Phpstorm version 2019.2
jQuery version 3.4.1
*************