مدل گیرنده BroadKam ----T 2 . سی دی رو گم کردم.اگه کسی داره لطفا واسم بفرسته.ویندوز 8 یا 7