سلام،

(علت اینکه این رو در بخش .نت مطرح کردم این بود که دیده بشه و پاسخ بگیرم چون اینجا فعالتر هست)

زبان سی ماینس ماینس چه کاربری داره؟ کی باید ازش استفاده کرد؟ من یک الگوریتم زمانبندی سیستم عامل رو داخلش پیاده کردم اما واقعیت اینکه نفهمیدم چرا داخل C-- کد رو زدم؟ (بهم گفته شده بود اینجا کد بزن)
نفهمیدم چه مزیتی داشت؟ کد رو زدم و پاسخ گرفتم اما کاربردش رو درک نکردم. چند تا متن انگلیسی هم خوندم بدتر گیج شدم

cs.tufts.edu/~nr/c--/index.html