یه ps3 تمیز و کم کارکرد می خوام اگه کسی فروشنده باشه