سلام به همه
بنده من دو تا سوال دارم اگه کمکم کنید ممنون میشم که کمکم کنید. ترجیحا با جاوا اگه باشه که دیگه عالیه

سوال اول: برنامه اي بنويسيد كه مقدار s(n) را از رابطه زير به ازاء مقادير 1 الي 10 براي n محاسبه و چاپ کندسوال دوم: برنامه اي بنويسيد كه مقدار تقریبی عدد پی را از رابطه زیر برای N=50 محاسبه و چاپ کند:


متاسفانه بنده متوجه نمیشم.
ممنون از همه