سلام

من تهران زندگی می کنم. امروز یک ملخ کوچک به اندازه 3 سانت رو تو اتاق دیدم و عکسشو گرفتم که می بینید؛ در چند سال گذشته تو روزهای تابستان و گرم ملخی تو خونه ندیده بودم. گفتم شاید ملخ های دریایی یا همون صحرایی که از جنوب به ایران حمله کردن به تهران رسیده باشند. شاید هم ملخ معمولی باشه ولی چون تصویری از ملخهای مهاجم و آفت رو ندیدم گفتم شاید این هم از اونها باشه که زودتر از بقیه رسیده تهران!