سلام
می خواستم سطحی که توسط این معادلات ترسیم می شود را ترسیم کنم. ممنون می شم شیوه ترسیم را بهم یاد بدین

x=u
y=sin(v)
z=v

u>-4
and
u<4

v>0
and
v<90

متشکرم