اگر هر فردی در زندگی شروع کنه به تغییر دادن خودش و ذهنیتی که داره بر اساس اون تغییر آروم آروم بایستی رفتارها و عمل‌های اون فردم تغییر کنه و به واسطه همین تغییرات نتایج اون فرد هم شروع به تغییر میکنه،اما خیلی این مورد شاید پیش اومده باشه که یک فرد شروع میکنه به تغییر اما رفتارها و عمل‌های گذشته رو تکرار میکنه.و همین موضوع باعث میشه که نتیجه‌ای هم نگیره اگر ما در زندگی شروع می‌کنیم به یک باور بایستی در عمل ما هم تغییراتی صورت بگیره و یک رفتار عمل گرایانه در راستایی اون باور داشته باشیم.برای مثال من میام این باور و طرز فکر رو برای خودم می‌سازم که من در هر شرایطی میتونم موفق بشم و همیشه یک راهی وجود داره.