درود بر شما
بنده از متعهدین به خدمت به آموزش و پرورش هستم و هشت سال دیگر تعهدم پایان می یابد.
آیا همکنون می توانم برای دریافت پاسپورت اقدام کنم ؟