با سلام خدمت دوستان
من برای نگارش یک متن نیاز دارم به اینکه فاصله سطرها از هم یک سانتی متر باشد و single باشد این کار را چگونه باید انجام بدهم چون هر دو ی این شرط باهم نمی شه

با تشکر