درود دوستان
میخوام مغازه خدمات کامپیوتری باز کنم در شهر های جدید حومه تهران ، چه موارد و لوازمی مورد نیازه؟قبلا هم کاسبی نکردم؛تعمیر سخت افزار و برنامه نویسی وارد نیستم.