سلام دوستان
آیا تنبلی چشم در بزرگسالات درمان دارد؟