سلام

چطوری یک حساب جعلی و غیر واقعی فیسبوک بسازم که عکس خودم رو نخواهد و بشه مثلا عکس گل یا چیز دیگه به غیر از آدم گذاشت؟ چند بار امتحان کردم ولی به یه مرحله میرسه که می گه عکس بده و من نمی خواهم عکس خودم یا عکس کس دیگه رو بدم و مثلا عکس نذارم و بعد از یه مدت عکس گل و گیاه یا یه گربه رو می زارم. فقط می خواهم اجازه بده بسازم و بعد از یه مدت هم گیر الکی نده. راهی هست بشه؟ اینهایی که تو فیسبوک ساختن با چه روشی اینکار رو کردن؟ اگر راه حل یا کلکی سراغ دارید بگید که باید حتما یک اکانت جعلی بدون عکس خودم و با نام الکی بسازم.

ممنون