دوستان ممنون میشم لطف کنید فقط نسخه معمولی باشه امنیتی نباشه